Loading...
Duurzame media producties

Duurzaamheid zit in de genen van ons bedrijf. Dit is terug te vinden in de thematiek van onze producties maar ook in de wijze van produceren. Wij hanteren een ‘green policy’. Door duidelijk keuzes te maken worden aanzienlijke milieu winsten gehaald en kosten bespaard. Hier profiteren ook onze klanten van. Met onze green film making werkwijze sluiten wij naadloos aan bij de groene doelstellingen van uw bedrijf.

Onze focus op duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hebben geresulteerd het winnen van de Duurzame Ondernemersprijs Amsterdam 2009. We wonnen tevens de tweede prijs in de Green Film Making Competition 2012, opgezet door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de filmsector een duurzame impuls geven. Door de jury werden we geprezen voor kwaliteit, innovatie en ambitie. Deze korte film ‘Balance’ werd officieel geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de Oscars 2013, een bewijs dat kwaliteit en groen produceren hand in hand kunnen gaan.

Wij brengen onze groene ambities als volgt in praktijk:

Afvalvermindering

Zoveel mogelijk digitale communicatie en archivering. Indien printen noodzakelijk: dubbelzijdig meerder pagina’s op 1 vel eco-font voor minimaal inktverbruik en gebruik van gerecycled FSC-gecertificeerd chloorvrij papier

Recycling

Hergebruik en gescheiden inzameling van glas, batterijen, papier, plastic etc.

Aankopen

Liever lenen of huren, dan kopen. Duurzaamheid als criterium voor keuze leveranciers. Minimaal kilometerverlies door gedegen planning en lokale leveranciers. Biologisch- seizoensgebonden en lokale catering.

Transport

Gebruik van fiets of OV voor woon-werk verkeer, waar mogelijk gebruiken wij een fietskoerier. Onze hybride elektrische auto zorgt voor 0 uitstoot zoveel mogelijk carpoolen naar productie locatie. Co2 uitstoot compensatie voor reizen per vliegtuig d.m.v. investering in beschermde bosgrond (inmiddels 5ha zelf aangekocht)

Energieverbruik

Gebruik van groene stroom en spaarlampen. Zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk daglicht en reflectieschermen voor minimaal stroomverbruik. Innovatieve oplossingen zoals een mobiel zonnepaneel voor stroomopwekking op afgelegen gebieden. Gebruik van de ‘greenfilmmaking calculator’ voor meten duurzaamheid bij productie.

Sociale impact

Wij zijn gevestigd in Nieuw-West, Amsterdam vanwaar wij dikwijls betrokken zijn bij evenementen in de buurt om buurtbewoners te inspireren met onze passie voor ons werk en de natuur. DUTCH PICTURE INDUSTRY is een erkend leerbedrijf GOC. Ons bedrijf biedt jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans zich binnen ons bedrijf te ontwikkelen.

Partners

Een groene partner hebben wij gevonden in Respect the Mountains en wij ondersteunen het werk van Natuurmonumenten en The Good Family d.m.v. visuele communicatie.
 Previous  All works Next